Sarmaplan Oy spesialiserer seg på prosjektering av anlegg og utstyr for prosessindustrien. Våre ferdige planer for anlegget kan bestå av generell layout, rør- og kanalplaner, stålkonstruksjoner, trapper og plattinger. Vi dimensjonerer også komponenter for produksjonsanlegg.
Vi optimaliserer styrkeberegninger for tanker og siloer i henhold til gjeldende EN-standarder og kompilerer produksjons- og monteringstegninger. Som eksempler på forskjellige typer av siloer kan nevnes en silo med støttet hem, en silo som har bein og en silo med tomrom nedenfor.

For prosjekteringen brukes følgende programmer: Vertex G4 Plant, Tekla Structures og Ohmtec.

Referenser

Sarmaplan Oy

 +358 41 310 2220
sarmaplan@sarmaplan.fi
Taitotie 1
63300 Alavus, Finland