Våra medarbetare har många års erfarenhet från hundratals krävande projekt inom konstruktionsplanering. Denna erfarenhet och våra medarbetares samlade kunskap gör att Sarmaplan Oy är väl utrustat för att ta sig an även de mest krävande planeringsuppdragen.
På Sarmaplan Oy är vi specialiserade på att konstruera byggnadsverk med bärande stomme av stål, men inom företaget finns också erfarenhet från och kunskap för at konstruera byggnadsverk av andra, vanligt förekommande byggnadsmaterial, så som trä och betong.

Förutom konstruktion av den bärande stommen kan vi också bidra med planeringen av övriga detaljer som ni behöver för ert bygge. Genom att beställa helhetsplanering från oss säkerställer ni att får felfria planer var alla delar passa perfekt ihop med varandra och varje liten detalj är optimerad med tanke på projektets totala kostnadseffektivitet.

Vi planerar bl.a. industri-, affärs- och bostadsbyggnader, reklamtorn och broar för lätt trafik.

För hållfasthetsberäkningar av stål använder vi SCIA Engineer, medan 3d-modellering samt skapande och hantering av ritningar och rapporter sköts med hjälp av Tekla Structures.

Sarmaplan Oy innehar certifiering i klass A för planering av stålkonstruktioner i Finland och är certifierat för planering av byggnader i klass 2 i Norge.

Referenser

Sarmaplan Oy

 +358 41 310 2220
sarmaplan@sarmaplan.fi
Taitotie 1
63300 Alavus, Finland