Sarmaplan Oy är specialiserat på konstruktionsplaneringen av anläggningar och utrustning för processindustrin. Våra färdiga planer för anläggningen kan bland annat bestå av generell layout, rör och kanalplaner, stålkonstruktioner, trappor och plattformar. Vi dimensionerar även komponenter för produktionsanläggningar.
Vi optimerar hållfasthetsberäkningarna för behållare, tankar och silos enligt gällande EN-standarder och uppgör produktions- och monteringsritningar. Som exempel på olika typer av silos kan nämnas en silo som stöder på sin egen kant, en silo som har fötter och en silo med rum under.

För planeringen används följande program: Vertex G4 Plant, Tekla Structures och Ohmtec.

Referenser

Sarmaplan Oy

 +358 41 310 2220
sarmaplan@sarmaplan.fi
Taitotie 1
63300 Alavus, Finland